Používání umělé inteligence při hodnocených aktivitách

Je nezbytné, aby studenti Katedry anglického jazyka vytvářeli vlastní původní práce. Použití nástrojů umělé inteligence, chatbotů nebo inteligentních agentů k tvorbě prací je přísně zakázáno. Porušení tohoto pravidla se považuje za hrubé porušení základních akademických principů a může se odrazit na hodnocení práce nebo dokonce vést k suspendaci či vyloučení ze studia. Výjimkou jsou situace, kdy je využití nástrojů umělé inteligence povoleno konkrétním vyučujícím nebo univerzitou. Dodržování akademické integrity je klíčové pro důvěryhodnost univerzitních titulů.