Přípravné kurzy

Přípravné kurzy o délce 52 hodin nebudou v ZS 2021/22 nebudou probíhat. Informace o dalších kurzech budou zveřejněny v prosinci 2021. 

Katedra anglického jazyka pravidelně pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na VŠE z angličtiny. Kurzy angličtiny jsou jediné přípravné kurzy, ve kterých vyučují pracovníci katedry anglického jazyka VŠE.

Informace o kurzech k přijímací zkoušce v roce 2022 budou zveřejněny v prosinci 2021.

Rozsah kurzu Termín konání Místo konání
Cena 
52 hodin pondělí 18:00 – 19:30  začátek – NEOTEVŘENO SB 331 (Žižkov) 3 744 Kč
32 hodin čtvrtek 18:00 – 19:30  začátek – Informace budou zveřejněny v prosinci 2021 SB 329 (Žižkov) 2 305 Kč

Přihlašování pouze elektronicky – od ???  na e-mailové adrese taborska@vse.cz .

Kurzy jsou vedeny v českém jazyce. Předpokládá se předmaturitní či pomaturitní znalost angličtiny anebo jiná pokročilá úroveň. Podkladovými materiály jsou interní materiály katedry angličtiny a již použité varianty testů.
Pouze tyto kurzy jazyků a matematiky a kurzy pořádané fakultou managementu VŠE v Jindřichově Hradci mají požadovaný odborný kredit garantovaný katedrami jazyků a katedrou matematiky VŠE v Praze.

ZÁPIS DO KURZŮ:
elektronicky (pomocí e-mailu): taborska@vse.cz

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ pro žadatele o přihlášku elektronickou cestou – je bezpodmínečně nutné uvést den a hodinu přípravného kurzu, který chcete navštěvovat (viz výše Rozpis kurzů). Po vyplnění a odeslání přihlášky nepotvrzujeme přijetí přihlášky a přihlášení studentů platí.

Adresa:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3 – Žižkov
Telefon: 224 095 222