Přípravné kurzy

Z důvodu zrušení výuky na VŠE budou přípravné kurzy probíhat elektronickou formou. Učitel zašle na email vzorový test, účastník vyplní a pošle elektronicky zpět učiteli. Následně obdrží zpětnou vazbu.

Katedra anglického jazyka pravidelně pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na VŠE z angličtiny. Kurzy angličtiny jsou jediné přípravné kurzy, ve kterých vyučují pracovníci katedry anglického jazyka VŠE.

Informace o kurzech k přijímací zkoušce v roce 2019 budou zveřejněny v září 2018.

Rozsah kurzu Termín konání Místo konání
Cena 
52 hodin pondělí 18:00 – 19:30  začátek – 14. 10.2019 SB 331 (Žižkov) 3 744 Kč
32 hodin čtvrtek 18:00 – 19:30  začátek – 23. 1. 2020  OBSAZENO SB 329 (Žižkov) 2 305 Kč

Přihlašování pouze elektronicky – od 16. 12. 2019  na e-mailové adrese taborska@vse.cz .

Kurzy jsou vedeny v českém jazyce. Předpokládá se předmaturitní či pomaturitní znalost angličtiny anebo jiná pokročilá úroveň. Podkladovými materiály jsou interní materiály katedry angličtiny a již použité varianty testů.
Pouze tyto kurzy jazyků a matematiky a kurzy pořádané fakultou managementu VŠE v Jindřichově Hradci mají požadovaný odborný kredit garantovaný katedrami jazyků a katedrou matematiky VŠE v Praze.

ZÁPIS DO KURZŮ:
elektronicky (pomocí e-mailu): taborska@vse.cz

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ pro žadatele o přihlášku elektronickou cestou – je bezpodmínečně nutné uvést den a hodinu přípravného kurzu, který chcete navštěvovat (viz výše Rozpis kurzů). Po vyplnění a odeslání přihlášky nepotvrzujeme přijetí přihlášky a přihlášení studentů platí.

Adresa:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3 – Žižkov
Telefon: 224 095 222