Přihlašování na zkoušky

  1. Přihlašování na podzimní termíny probíhá od 1. 9. 2021.
    Stáhněte přihlašovací formulář.

  2. Vyplňte elektronicky nebo vytištěný hůlkovým písmem, podepište.

  3. Přiložte  doklad o zaplacení (ústřižek složenky nebo kopie výpisu z účtu, příkaz k úhradě je nedostatečný).

  4. Oboje odevzdejte na katedře anglického jazyka: Jana Táborská, 391NB, Žižkov nebo 266JM, dle úředních hodin. Můžete také vše naskenovat do PDF a jako přílohu poslat na adresu taborska@vse.cz. Nevkládejte prosím přihlášku rovnou do mailu. Pokud nedostanete email potvrzující přijetí přihlášky, kontaktujte p. Táborskou.

     

  5. Počkejte na obdržení Confirmation of Entry s detaily o zkoušce. Pokud ho nedostanete 9 dnů před termínem konání zkoušky, kontaktujte Halku Čapkovou na capkova@vse.cz .

  6. Přihlašování na zkoušky končí vždy 14 dnů před termínem konání zkoušky, tj. koná-li se zkouška v sobotu 16. 4., musíte zaplatit a odevzdat přihlášku nejpozději 1. 4.