Bakalářské studium

Jazyková úroveň

Přijímací zkouška z angličtiny ověřuje, jaké má uchazeč před vstupem na VŠE znalosti obecné angličtiny v rozsahu učiva na střední škole, tedy na úrovni B1/B2 dle evropského referenčního rámce. Účelem testu je ověřit, jaké má uchazeč předpoklady k samostatnému používání angličtiny jako prostředku komunikace a ke zvládnutí výuky na VŠE, tedy Business English na úrovni B2/C1.

Fakulta Financí a účetnictví, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky
Test obsahuje 50 otázek, u nichž uchazeč vybírá správnou odpověď ze 4 možností. Testují se znalosti gramatiky (nouns, articles, pronouns, quantifiers, adjectives, adverbs, tenses, verb forms, modals, subordinate clauses) a slovní zásoby (vocabulary on B1/B2 level, collocations, prepositional phrases, basic phrasal verbs, commonly confused words).

Fakulta mezinárodních vztahů
Test má dvě části. V první části testu je 30 samostatných otázek, u nichž uchazeč vybírá správnou odpověď ze 4 možností. Testují se znalosti gramatiky (nouns, articles, pronouns, quantifiers, adjectives, adverbs, tenses, verb forms, modals, subordinate clauses) a slovní zásoby (vocabulary on B1/B2 level, collocations, prepositional phrases, basic phrasal verbs, commonly confused words).
Druhá část je tzv. Multiple choice cloze test, tj. text s 10 vynechanými slovy, která student doplňuje výběrem správné odpovědi ze 4 možností. Texty s obecnou nebo obecně ekonomickou tématikou (znalost odborné terminologie není nutná) jsou v rozsahu cca 200 slov a jsou na jazykové úrovni B1/B2. Otázky jsou zaměřeny na lexikální a gramatické jevy (vocabulary, collocations, grammar structures).

Doporučená literatura k přípravě
Povinná literatura obvykle používaná na gymnáziích a ekonomicky zaměřených středních školách.
Murphy, R.: English Grammar in Use. Nakladatelství Cambridge. ISBN 978-0-521-18939-2.