Magisterské studium

Přijímací zkouška se skládá ze tří částí:

  • souvislý text s mezerami, kam uchazeč vybírá nejvhodnější možnost ze čtyř možností
  • jednotlivé věty testující slovní zásobu (opět výběr ze čtyř možností)
  • jednotlivé věty testující ekonomické termíny (výběr z pěti možností)