Doporučení pro výběr správného kurzu

Tyto informace mají pouze doporučující charakter, ale volba kurzu v prvním ročníku dále ovlivní celé vaše studium anglického jazyka na VŠE, viz níže.

Nevhodně zvolený kurz, ať už příliš nízké nebo příliš vysoké úrovně, vám zkomplikuje studium. Všechny moduly anglického jazyka jsou dvousemestrální, první část končí zápočtem, druhá zkouškou.

Z hlediska výběru kurzu jsou vám k dispozici dvě vodítka:

Výsledek přijímacího řízení

Prvním (ale méně důležitým)  vodítkem jsou výsledky přijímacího řízení.

Pokud jste z testu při přijímacím řízení dosáhli méně než 70%,

doporučujeme vám zapsat si Modul 0, tj. kurz 2AJ111 (v zimním semestru)2AJ112 (v letním semestru).

Tento modul se zaměřuje na jazykové dovednosti, které jsou podmínkou úspěšného zvládnutí mezinárodně uznávané zkoušky BEC Preliminary. Jazyková úroveň zkoušky je B1 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy a zaměřuje se na slovní zásobu používanou v obchodě a při obchodních jednáních.
Kurz zároveň studenty připravuje na vstup do kurzu 2AJ211, který je povinný pro studenty všech fakult VŠE.
Probíraná témata kurzu 2AJ111 pokrývají oblasti: Corporate Culture, Company History, The Internet, Distribution and delivery, Advertising and marketing, Transport.

Pokud jste u přijímacího řízení dosáhli 70 – 100%,

můžete si zapsat rovnou Modul 1, tj. povinný kurz 2AJ211 (v zimním semestru) a 2AJ212 (v letním semestru).

Tento modul si klade za cíl seznámit studenty se základními pojmy ekonomie, uvést je do specifické oblasti ekonomické angličtiny, naučit je pracovat s odborným ekonomickým textem a rozvíjet všechny jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech a mluvení) s ohledem na potřeby studentů ekonomie a budoucích ekonomů.  Kurz je na úrovni B2/C1 podle CEFR.

Výsledek test v e-learningové osnově

Druhým vodítkem je výsledek testu v  této e-learningové osnově.

Ten opravdu prověří vaše znalosti. Při vypracování testu doporučujeme použít Internet Explorer, v ostatních prohlížečích někdy bývají problémy s poslechem.

Studenti s výsledkem rozřazovacího testu 0 – 60 % si zapíší:

 • Modul 0: Business English pro středně pokročilé: 2AJ1112AJ112,
 • Modul 1: Angličtina pro ekonomická studia 2AJ2112AJ212,
 • a dále na F2 angličtinu dle oboru studia.

Studenti s výsledkem rozřazovacího testu 61 – 100 % si zapíší:

 • Modul 1: Angličtina pro ekonomická studia 2AJ2112AJ212
 • Dále výběr jednoho z následujících modulů:
  • Modul 2: Příprava na FCE
  • Modul 3: Příprava na CAE
  • Modul 4: Příprava na BEC Vantage
  • Modul 5: Příprava na BEC Higher
  • Modul 6: Příprava na CPE
 • Na F2 pak dále povinný dvousemestrální kurz dle oboru studia.