Uznávání certifikátů

Uznávání certifikátů Cambridge English

  • Pokud si chce student nechat uznat některý ze získaných certifikátů, příslušný kurz si nezapisuje, ale podá na své fakultě elektronickou žádost v InSIS (Kontaktní centrum v Portálu studenta) a do přílohy vloží naskenovaný certifikát. Žádost je následně automaticky zaslána k potvrzení na KAJ a studentovi jsou připsány kredity.
  • Abychom mohli ověřit pravost vašeho certifikátu, umožněte nám prosím přístup do systému Cambridge Verification (stejná stránka, kde jsou zveřejněny výsledky zkoušky) – podrobné informace pro registraci naleznete zde. Potom zvolte možnost Send Results, dohledejte VŠE (Prague University of Economics and Business) a sdílejte výsledky.
  • Certifikáty se dle Studijního a zkušebního řádu  (SZŘ čl. 12 odst. 4, jiná uznaná studijní povinnost vkládá bez přiřazení do konkrétního semestru a v klasifikaci se uvede „uznáno“) pouze uznávají a neuvádí se žádné výsledné hodnocení.

Získali jste certifikát až průběhu studia daného kurzu?

  • Pokud student získá certifikát až v průběhu studia daného kurzu a bude ho chtít uznat místo závěrečné zkoušky, předloží získaný certifikát (nebo Statement of Result) svému vyučujícímu a ten mu na konci semestru zapíše známku do InSIS  (v tom případě se na studenta vztahuje povinná docházka).

Uznávání certifikátů na studijním programu Manažer obchodu

  • Studenti Manažera obchodu podávají elektronickou žádost v InSIS (Kontaktní centrum v Portálu studenta) a do přílohy vloží naskenovaný certifikát BEC Vantage, BEC Higher, FCE na úrovni C1, CAE nebo CPE. Žádost je následně automaticky zaslána k potvrzení na KAJ a studentovi uznáno celé studium angličtiny.
  • Abychom mohli ověřit pravost vašeho certifikátu, umožněte nám prosím přístup do systému Cambridge Verification (stejná stránka, kde jsou zveřejněny výsledky zkoušky) – podrobné informace pro registraci naleznete zde. Potom zvolte možnost Send Results, dohledejte VŠE (Prague University of Economics and Business) a sdílejte výsledky.

Certifikáty se dle SZŘ (čl. 12 odst. 4, jiná uznaná studijní povinnost vkládá bez přiřazení do konkrétního semestru a v klasifikaci se uvede „uznáno“) pouze uznávají a neuvádí se žádné výsledné hodnocení.

 

Uznávání certifikátů za zkoušky na VŠE

Certifikát Cambridge English Zkouška na VŠE
B2 First (FCE) 2AJ304 (nelze uznat pro studenty FMV a studenty FIS nastupující od akademického roku 23/24), MN jen na úrovni C1 (známka A)
C1 Advanced (CAE) 2AJ306 +MN
C2 Proficiency (CPE) 2AJ324 +MN
C1 BEC Higher 2AJ310 + MN
B2 BEC Vantage MN