Uznávání certifikátů

Uznávání certifikátů Cambridge English:

  • Pokud si chce student nechat uznat některý ze získaných certifikátů, příslušný kurz si nezapisuje, ale podá na své fakultě elektronickou žádost v InSIS (Kontaktní centrum v Portálu studenta) a do přílohy vloží naskenovaný certifikát. Žádost je následně automaticky zaslána k potvrzení na KAJ a studentovi jsou připsány kredity.
  • Abychom mohli ověřit pravost vašeho certifikátu, umožněte nám prosím přístup do systému Cambridge Verification (stejná stránka, kde jsou zveřejněny výsledky zkoušky) – podrobné informace pro registraci naleznete zde. Potom zvolte možnost Send Results, dohledejte VŠE (Prague University of Economics and Business) a sdílejte výsledky.
  • Pokud student získá certifikát až v průběhu studia daného kurzu a bude ho chtít uznat místo závěrečné zkoušky, předloží získaný certifikát (nebo Statement of Result) svému vyučujícímu a ten mu na konci semestru zapíše známku do InSIS  (v tom případě se na studenta vztahuje povinná docházka).
  • Nadále však VŠE preferuje variantu, kdy si student zapisuje kurz na vyšší jazykové úrovni a využívá tak studium ke zlepšení svých jazykové dovedností nebo si zapíše kurz na stejné jazykové úrovni, avšak se zaměřením na Business English (certifikáty BEC). Vzhledem k velmi štědrému přístupu děkanů všech fakult má šanci získat další mezinárodně uznávaný certifikát za velmi výhodných finančních podmínek.
  • Studenti Manažera obchodu podávají elektronickou žádost v InSIS (Kontaktní centrum v Portálu studenta) a do přílohy vloží naskenovaný certifikát BEC Vantage nebo BEC Higher. Žádost je následně automaticky zaslána k potvrzení na KAJ a studentovi uznáno celé studium angličtiny.

Známky se uznávají takto:

Hodnocení Cambridge A – hodnocení VŠE 1

Hodnocení Cambridge B – hodnocení VŠE 2

Hodnocení Cambridge C – hodnocení VŠE 3

Uznávání certifikátů za zkoušky na VŠE

Certifikát Cambridge English Zkouška na VŠE
B2 First (FCE) 2AJ304 (na FMV nepatří do povinně volitelných předmětů)
C1 Advanced (CAE) 2AJ306
C2 Proficiency (CPE) 2AJ324
C1 BEC Higher 2AJ310 + MN
B2 BEC Vantage 2AJ308 + MN