Uznávání certifikátů

Uznávání certifikátů Cambridge English

  • Pokud si chce student nechat uznat některý ze získaných certifikátů, příslušný kurz si nezapisuje, ale podá na své fakultě elektronickou žádost v InSIS (Kontaktní centrum v Portálu studenta) a do přílohy vloží naskenovaný certifikát. Žádost je následně automaticky zaslána k potvrzení na KAJ a studentovi jsou připsány kredity.
  • Abychom mohli ověřit pravost vašeho certifikátu, umožněte nám prosím přístup do systému Cambridge Verification (stejná stránka, kde jsou zveřejněny výsledky zkoušky) – podrobné informace pro registraci naleznete zde. Potom zvolte možnost Send Results, dohledejte VŠE (Prague University of Economics and Business) a sdílejte výsledky.
  • Certifikáty se dle Studijního a zkušebního řádu  (SZŘ čl. 12 odst. 4, jiná uznaná studijní povinnost vkládá bez přiřazení do konkrétního semestru a v klasifikaci se uvede „uznáno“) pouze uznávají a neuvádí se žádné výsledné hodnocení.

Získali jste certifikát až průběhu studia daného kurzu?

  • Pokud student získá certifikát až v průběhu studia daného kurzu a bude ho chtít uznat místo závěrečné zkoušky, předloží získaný certifikát (nebo Statement of Result) svému vyučujícímu a ten mu na konci semestru zapíše známku do InSIS  (v tom případě se na studenta vztahuje povinná docházka).

Uznávání certifikátů na studijním programu Manažer obchodu

  • Studenti Manažera obchodu podávají elektronickou žádost v InSIS (Kontaktní centrum v Portálu studenta) a do přílohy vloží naskenovaný certifikát BEC Vantage nebo BEC Higher. Žádost je následně automaticky zaslána k potvrzení na KAJ a studentovi uznáno celé studium angličtiny.
  • Abychom mohli ověřit pravost vašeho certifikátu, umožněte nám prosím přístup do systému Cambridge Verification (stejná stránka, kde jsou zveřejněny výsledky zkoušky) – podrobné informace pro registraci naleznete zde. Potom zvolte možnost Send Results, dohledejte VŠE (Prague University of Economics and Business) a sdílejte výsledky.

Certifikáty se dle SZŘ (čl. 12 odst. 4, jiná uznaná studijní povinnost vkládá bez přiřazení do konkrétního semestru a v klasifikaci se uvede „uznáno“) pouze uznávají a neuvádí se žádné výsledné hodnocení.

 

Uznávání certifikátů za zkoušky na VŠE

Certifikát Cambridge English Zkouška na VŠE
B2 First (FCE) 2AJ304 (na FMV nepatří do povinně volitelných předmětů)
C1 Advanced (CAE) 2AJ306
C2 Proficiency (CPE) 2AJ324
C1 BEC Higher 2AJ310 + MN
B2 BEC Vantage 2AJ308 + MN