Uznávání certifikátů

Uznávání certifikátů Cambridge English:

  • Pokud si chce student nechat uznat některý ze získaných certifikátů, podá na své fakultě elektronickou žádost v InSIS a do přílohy vloží naskenovaný certifikát. Žádost je následně automaticky zaslána k potvrzení na KAJ a studentovi jsou připsány kredity.
  • Pokud student získá certifikát až v průběhu studia daného kurzu a bude ho chtít uznat místo závěrečné zkoušky, předloží získaný certifikát (nebo Statement of Result) svému vyučujícímu a ten mu na konci semestru zapíše známku do InSIS  (v tom případě se na studenta vztahuje povinná docházka).
  • Nadále však KAJ preferuje variantu, kdy si student zapisuje kurz na vyšší jazykové úrovni a využívá tak studium ke zlepšení svých jazykové dovedností nebo si zapíše kurz na stejné jazykové úrovni, avšak se zaměřením na Business English (certifikáty BEC). Vzhledem k velmi štědrému přístupu děkanů všech fakult má šanci získat další certifikát za velmi výhodných finančních podmínek.

Známky se uznávají takto:

Hodnocení Cambridge A – hodnocení VŠE 1

Hodnocení Cambridge B – hodnocení VŠE 2

Hodnocení Cambridge C – hodnocení VŠE 3

Uznávání certifikátů za zkoušky na VŠE

Certifikát Cambridge English Zkouška na VŠE
B2 First (FCE) 2AJ304
C1 Advanced (CAE) 2AJ306
C2 Proficiency (CPE) 2AJ324
C1 BEC Higher 2AJ310 + MN
B2 BEC Vantage 2AJ308 + MN