Motivační příspěvek pro studenty VŠE

Každý student VŠE má nárok na vyplacení motivačního příspěvku jednou za studium. Konečné rozhodnutí je vždy na děkanech jednotlivých fakult.

 

Z důvodu vyplácení motivačního příspěvku vyplňte v přihlášce i address line 2 (pokud nebudou tyto informace uvedeny, nebude Vám vyplacen motivační příspěvek!!!!):

  • „address line 2“ napište ID z InSIS (4 – 6 místné číslo, ne xname) / číslo fakulty, kterou studujete, např. 12345/2

  • používejte prosím VÝHRADNĚ školní emailovou adresu (xname@vse.cz) – není v našich silách ověřovat, kdo je studentem VŠE

POZOR!!!! Pokud chcete získat motivační příspěvek pro studenty VŠE, MUSÍTE skládat zkoušku přes centrum Vysoká škola ekonomická.

Pokud si zvolíte jiné centrum, není možné Vám příspěvek vyplatit.

O motivační příspěvek studenti VŠE nemusí žádat jednotlivě. Katedra anglického jazyka vytváří čtvrtletně seznamy studentů pro jednotlivé fakulty a postupuje je jednotlivým děkanům. Ti pak příspěvky schvalují a vyplácejí. Kontaktujte Mgr. Halku Čapkovou PhD. v případě, že plánujete ukončit studium brzy po termínu zkoušky.

Výše příspěvku dle jednotlivých fakult

Fakulta mezinárodních vztahů (motivační příspěvek se nevztahuje na studenty Manažera obchodu)

Dosažená jazyková úroveň u zkoušky Výše motivačního příspěvku (Kč)
B1 1 000
B2 2 000
C1 2 500
C2 3 000

 

Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta

Dosažená jazyková úroveň u zkoušky Výše motivačního příspěvku (Kč)
B1 1 000
B2 2 000
C1 2 500
C2 2 500

 

Fakulta financí a účetnictví 

Dosažená jazyková úroveň u zkoušky Výše motivačního příspěvku (Kč)
B1 1 000
B2 2 000
C1 2 500
C2 3 000

 

Fakulta podnikohospodářská 

Dosažená jazyková úroveň u zkoušky Výše motivačního příspěvku (Kč)
B1 1 000
B2 2 000
C1 2 000
C2 2 000