Motivační příspěvek pro studenty VŠE

Každý student VŠE má nárok na vyplacení motivačního příspěvku jednou za studium. Konečné rozhodnutí je vždy na děkanech jednotlivých fakult.

 

O motivační příspěvek studenti VŠE nemusí žádat jednotlivě. Katedra anglického jazyka vytváří čtvrtletně seznamy studentů pro jednotlivé fakulty a postupuje je jednotlivým děkanům. Ti pak příspěvky schvalují a vyplácejí. Kontaktujte Mgr. Halku Čapkovou PhD. v případě, že plánujete ukončit studium brzy po termínu zkoušky.

Výše příspěvku dle jednotlivých fakult

Fakulta mezinárodních vztahů (motivační příspěvek se nevztahuje na studenty Manažera obchodu)

Dosažená jazyková úroveň u zkoušky Výše motivačního příspěvku (Kč)
B1 1 000
B2 2 000
C1 2 500
C2 3 000

 

Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta

Dosažená jazyková úroveň u zkoušky Výše motivačního příspěvku (Kč)
B1 1 000
B2 2 000
C1 2 500
C2 2 500

 

Fakulta financí a účetnictví (platí jen pro studenty bakalářského studia), Fakulta podnikohospodářská 

Dosažená jazyková úroveň u zkoušky Výše motivačního příspěvku (Kč)
B1 1 000
B2 2 000
C1 2 000
C2 2 000