Věda a výzkum

 

Katedra anglického jazyka se v posledních několika letech soustředí v rámci výzkumné činnosti na několik hlavních oblastí, zaměřených především na hodnocení kvality učebních materiálů a testů pro obchodní angličtinu

Pětičlenný tým KAJ pod vedením Kateřiny Young vytvořil standardizovanou hodnotící stupnici pro písemný projev v obchodní angličtině na úrovni B2 a ověřil její spolehlivost v porovnání s dostupnými standardizovanými prostředky.  Tato lokálně vytvořená stupnice prokázala stejnou míru spolehlivosti jako standardizované stupnice. Členové KAJ byli na podzim 2017 proškoleni v jejím použití a dnes je v kurzech plošně používána jak ke zvýšení objektivity při testování, tak ve výuce k přípravě studentů na test písemného projevu a jejich sebehodnocení.

Halka Čapková a Jarmila Kroupová se dlouhodobě zabývá analýzou testů, především multiple-choice gap fill testů se třemi či čtyřmi možnostmi výběru. Pomocí základních statistických metod potvrdil hypotézu, že test se třemi možnostmi (správná odpověď + dva distraktory) není pro studenty výrazně jednodušší než klasické testy s výběrem ze čtyř možností a faktor tipování nehraje významnou roli. Nyní probíhá pokročilá analýza za využití statistického programu SPSS.

Mezikatedrový tým (KCR-KAJ) získal grant v rámci programu „Erasmus+ Strategické partnerství“ a stal se koordinátorem mezinárodního projektu „Methodology of Interpretation of European Cultural Heritage through Attractions in Tourism“, kterého se účastní 5 dalších zahraničních univerzit. Cílem projektu je vytvoření nového mezinárodního kurzu, který bude nabízen zahraničním studentům na partnerských univerzitách a jako kurz v angličtině pro domácí studenty.