Profil katedry

 

Historie

Katedra anglického jazyka vznikla v roce 1990 po rozdělení bývalé katedry neslovanských jazyků na katedry anglického, německého jazyka a katedru románských jazyků. V roce 2010 se katedra stala akreditovaným centrem zkoušek Cambridge English.

Současnost

Katedra anglického jazyka je největší jazykovou katedrou na Vysoké škole ekonomické v Praze.  Na VŠE zabezpečuje přibližně 45 procent jazykové výuky. V současné době pracuje na naší  katedře 22 českých učitelů anglického jazyka, jeden učitel čínštiny a 4 učitelé z Velké Británie, Irska a Spojených států amerických. Učitelé se dlouhodobě specializují na výuku ekonomické, obchodní a dále specializované angličtiny, jsou autory celé řady učebních textů a pravidelně se zúčastňují konferencí a školení v zahraničí.  Kromě celoškolsky povinných kurzů nabízí katedra i řadu volitelných kurzů. Katedra nabízí možnost přípravy na cambridgeské certifikáty v rámci povinné výuky i volitelných kurzů a možnost skládat certifikáty přímo na škole.