Profil katedry

Vedení katedry

Mgr. Halka Čapková

Vedoucí katedry

Mgr. Pavla Nováková

Mgr. Pavla Nováková

Zástupkyně vedoucí katedry

Mgr. Alena Češková

Mgr. Alena Češková

Zástupkyně vedoucí katedry

Historie

Katedra anglického jazyka vznikla v roce 1990 po rozdělení bývalé katedry neslovanských jazyků na katedry anglického, německého jazyka a katedru románských jazyků. V roce 2010 se katedra stala akreditovaným centrem zkoušek Cambridge English.

Současnost

Katedra anglického jazyka je největší jazykovou katedrou na Vysoké škole ekonomické v Praze.  Na VŠE zabezpečuje přibližně 45 procent jazykové výuky. V současné době pracuje na naší  katedře 22 českých učitelů anglického jazyka, jeden učitel čínštiny a 4 učitelé z Velké Británie, Irska a Spojených států amerických. Učitelé se dlouhodobě specializují na výuku ekonomické, obchodní a dále specializované angličtiny, jsou autory celé řady učebních textů a pravidelně se zúčastňují konferencí a školení v zahraničí.  Kromě celoškolsky povinných kurzů nabízí katedra i řadu volitelných kurzů. Katedra nabízí možnost přípravy na cambridgeské certifikáty v rámci povinné výuky i volitelných kurzů a možnost skládat certifikáty přímo na škole.