Zkoušky Cambridge English

Katedra anglického jazyka FMV VŠE  je autorizovaným centrem Cambridge Assessment English, které od září 2021 spadá pod centrum British Council Prague . Pro studenty i veřejnost nabízí VŠE následující typy zkoušek:

Obecná angličtina: B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE) a C2 Proficiency (CPE)

Business English: B1 Business Preliminary, B2 Business Vantage a C1 Business Higher

Písemná část všech zkoušek se koná na počítači ve budově VŠE na Žižkově a písemná i ústní část se obvykle koná ve stejný den.

Certifikáty se vyzvedávají cca 6 týdnů od data konání zkoušky u paní sekretářky KAJ p. Táborské v NB 391 v úředních hodinách. Pokud se v úředních hodinách nemůžete dostavit, kontaktujte prosím Halku Čapkovou na capkova@vse.cz a domluvíme se na dalším postupu.

O motivační příspěvek žádá KAJ jednotlivé fakulty, ty je pak schvalují a vyplácejí. 

Nabízené zkoušky

Jsme autorizovaným centrem Cambridge Assessment English.