Vstupní test z českého jazyka

Vzhledem k současné situaci se nebude test konat prezenčně, tedy v budově VŠE v Praze, ale DISTANČNĚ na platformě Microsoft Teams.

Intenzivně pracujeme na každém detailu a na přelomu května a června budou zveřejněny detaily s návodem na přihlášení do Microsoft Teams a časem zkoušky.

Datum konání 8. 6. 2020 nemění. Prosíme vás, abyste si na celý tento den zajistili přístup k počítači (tabletu či telefonu) připojeným k internetu, s funkční kamerou a mikrofonem.

Zkouška se bude skládat ze čtení, poslechu a krátkého ústního pohovoru.

Podrobný návod na přihlášení naleznete zde.

Pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenské republiky a uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka), kteří se ucházejí o studium na Fakultě financí a účetnictví, Fakultě mezinárodních vztahů, Fakultě podnikohospodářské a Fakultě informatiky a statistiky, je podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu úspěšné absolvování vstupního testu z českého jazyka pro cizince, který ověří jejich schopnost porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce.

Pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských programech všech fakult se vstupní test z ČJ nevyžaduje.

Přijímací řízení na akademický rok 2020/2021
Termín vstupního testu z českého jazyka, pokud student nemá maturitu z českého jazyka:
1. kolo: 8. června 2020

Místo konání: online

 

Zdroj informace: Mgr. Alena Češková