Vstupní test z českého jazyka

AKTUÁLNĚ:

Nyní se můžete až do 19. srpna přihlašovat na vstupní test z českého jazyka, který se bude konat 24. srpna 2020. K dispozici jsou dvě možnosti:

  • C-PZN991 Vstupní test z českého jazyka pro cizince pro FMV, který je určen pro uchazeče, kteří uspěli v přijímacím řízení na Fakultu mezinárodních vztahů, ale test z českého jazyka ještě neskládali,
  • C-PZN992 Vstupní test z českého jazyka pro cizince POUZE pro 2.kolo FIS, který je určen pro uchazeče ve druhém kole přijímacího řízení na FIS, kteří test dosud neskládali nebo u něj neuspěli.

Jiným zájemcům termíny určeny nejsou a jejich přihlášky nebudou akceptovány.

Instrukce k termínu obdrží přihlášení uchazeči mailem po uzavření přihlašování.

 Testy se v letošním roce konají DISTANČNĚ na platformě Microsoft Teams.

Prosíme vás, abyste si na celý tento den zajistili přístup k počítači připojeným k internetu, s funkční kamerou a mikrofonem. Po celou dobu testu musíte být vidět na videu.

Zkouška se bude skládat ze čtení, poslechu a krátkého ústního pohovoru.

Test z češtiny má celkem 70 bodů (ústní za 30 bodů, písemný test za 40 bodů). K úspěšnému absolvování potřebujete získat 60 procent, což je 42 bodů (v InSIS vidíte počty bodů – potřebujete tedy 42!!!!).

Podrobný návod na přihlášení naleznete zde.

Pro cizí státní příslušníky (vyjma uchazečů ze Slovenské republiky a uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka), kteří se ucházejí o studium na Fakultě financí a účetnictví, Fakultě mezinárodních vztahů, Fakultě podnikohospodářské a Fakultě informatiky a statistiky, je podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu úspěšné absolvování vstupního testu z českého jazyka pro cizince, který ověří jejich schopnost porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce.

Pro přijetí ke studiu v navazujících magisterských programech všech fakult se vstupní test z ČJ nevyžaduje.

Přijímací řízení na akademický rok 2020/2021
Termín vstupního testu z českého jazyka, pokud student nemá maturitu z českého jazyka:
1. kolo: 8. června 2020
2. kolo: 24. 8. 2020

Místo konání: online

 

Zdroj informace: Mgr. Alena Češková