Den s jazyky na VŠE

V pondělí 3.6.2019 se na VŠE uskutečnila konference Den s jazyky za účasti stovky učitelů cizích jazyků na vysokých školách v České republice i na Slovensku. Přednášeli vyučující anglického, německého, francouzského a španělského jazyka na VŠE. Tématem přednášek byly klasické i moderní metody využívané při výuce a testování, konkrétněji např. moderní technologie, hodnocení písemného projevu, překlad ve výuce, projekty globální simulace v rámci přípravy na mezinárodní certifikáty, využití autentických textů z diplomacie a mezinárodních vztahů, výuka gramatiky a další. V odpoledních cizojazyčných workshopech si mohli účastníci vyzkoušet v praxi mnohé metody představené v dopoledních přednáškách. Podobné konference se v loňském roce konaly na FF UK a FSV UK, z iniciativy Katedry anglického jazyka a ve spolupráci Katedry německého jazyka a Katedry románských jazyků FMV se mohla konference konat letos právě na VŠE. Věříme, že nové poznatky z přednášek i workshopů budeme moci uplatnit ve výuce hned od září, a těšíme se na další konferenci o výuce cizích jazyků na VŠ opět za rok, ať už na VŠE či jiné univerzitě.