Courses

Identifikace skupiny předmětů Předměty dané skupiny
 

Skupina předmětů sP – Povinný předmět vedl.spec.
Povinnost skupiny: povinně volitelný
Minimum předmětů: 2
Minimum kreditů: neuvedeno

2AJ509 Academic Writing – odborný písemný projev (zkouška ECTS)
2RO315 Expression écrite – psaný projev pro pokročilé (zkouška ECTS)
2RO532 Písemný projev v italštině (zkouška ECTS)
2RU502 Písemný projev v ruštině (zkouška ECTS)
2RO567 Písemný projev ve španělštině (zkouška ECTS)
2NJ398 Překladatelsko-tlumočnický seminář (zkouška ECTS) 
Skupina předmětů sSZ – Státní zkouška z vedlejší specializace
Povinnost skupiny: povinný
2KJ Státní zkouška z vedlejší specializace (zkouška ECTS)
 

Skupina předmětů sV – Volitelný předmět vedl. spec.
Povinnost skupiny: povinně volitelný
Minimum předmětů: neuvedeno
Minimum kreditů: 12

2AJ503 Americká civilizace (zkouška ECTS)
2AJ502 Britská civilizace (zkouška ECTS)
2RU401 Ekonomické a kulturní reálie Ruska (zkouška ECTS)
2RO461 Ekonomické a politické reálie Španělska (zkouška ECTS)
2RO565 Ekonomika zemí Latinské Ameriky – španělsky (zkouška ECTS)
2RO503 Hospodářská a politická situace ve Francii (zkouška ECTS)
2RO431 Hospodářské a politické reálie Itálie (zkouška ECTS)
2NJ419 Reálie německy mluvících zemí (zkouška ECTS)