Přípravné kurzy z angličtiny k přijímacím zkouškám

Vysoká škola ekonomická v Praze pravidelně pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na VŠE z angličtiny. Kurzy angličtiny jsou jediné přípravné kurzy, ve kterých vyučují pracovníci katedry anglického jazyka VŠE.

Kurzy k přijímací zkoušce v r. 2018

rozsah kurzu termín konání cena (cena za každý kurz)
 52 hodin
 čtvrtek 18:00 – 19:30 – učebna SB 331
 3.744,- Kč        OBSAZENO
 32 hodin pondělí 18:00 – 19:30
15.1. 2018 – 6.5.2018
učebna SB 331
2.305,- Kč         OBSAZENO

Výuka probíhá v učebně SB 331 Žižkov (jednou týdně 90 min).

Přihlašování pouze elektronicky – od 18.12. 2017 na e-mailové adrese taborska@vse.cz

Kurzy jsou vedeny v českém jazyce. Předpokládá se předmaturitní či pomaturitní znalost angličtiny anebo jiná pokročilá úroveň. Podkladovými materiály jsou interní materiály katedry angličtiny a již použité varianty testů.
Pouze tyto kurzy jazyků a matematiky a kurzy pořádané fakultou managementu VŠE v Jindřichově Hradci mají požadovaný odborný kredit garantovaný katedrami jazyků a katedrou matematiky VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická nedává záruku za odbornou úroveň nabízených obdobných kurzů, prezentovaných jako příprava k přijímací zkoušce na VŠE.

ZÁPIS DO KURZŮ:
elektronicky (pomocí e-mailu): taborska@vse.cz
DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ pro žadatele o přihlášku elektronickou cestou – je bezpodmínečně nutné uvést den a hodinu přípravného kurzu, který chcete navštěvovat (viz výše Rozpis kurzů).

Po vyplnění a odeslání přihlášky nepotvrzujeme přijetí přihlášky a přihlášení studentů platí.

Adresa:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Ekonomická 957
Praha 4 – Jižní Město
Telefon: 224 094 372

Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3 – Žižkov
Telefon: 224 095 222

Dopravní spojení do budovy VŠE na Jižním Městě (JM):
Metro trasa C  – stanice Chodov, pak autobusem č. 177  nebo 197 do stanice Volha (mapa zde)


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague