Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zkouška 2AJ361-363

Garant: PhDr. Pavlína Janáčková
Textbook: Intelligent Business, Upper Intermediate, T. Trappe, G. Tullis

Maximum points: 100
Minimum points:   60

I. Tasks to be fulfilled during the semester: (20 points)

1. Writing (150-200 words)   (10 points)
Students write a short text based on a newspaper article, propose solution to a given problem, answer a question, etc.

2. Presentation   (10 points)
Students choose a topic and deliver a prepared speech lasting five minutes.

II. Exam Test : (50 points)

2AJ363     FINAL TEST          version :  SAMPLE                     

1. Complete the following text using expressions in the box: (10 points) 

Bank of England, Britain´s central bank, was ..1.. in 1694 and is known simply as ´the Bank´. It has several functions.
The Bank takes in taxes, makes payments and ..2.. the national debt. It ..3.. loans for the government and ..4.. money directly to the government.

(Pocket Economist, Rupert Pennant-Rea and Bill Emmont)

found     politics     at     manages     does     debtors     lends     economical     liabilities     provides     assets      founded      depositors      stocks      borrows      ratio      makes     for     economic    policy

 2. Complete the following sentences using expressions in the box:   (5 points)

        what     as soon as     although     ….     ….     ….     ….     ….     ….     ….

1. The company has launched the campaign …. the marketing team expressed concerns about the possible impacts.
2. …..

3. Rewrite the following sentences beginning with the given expression (meaning unchanged): (9 points)

1.  “During negotiation, the bottom line should be clearly stated.” 
He said ……….
2.  ……           

4. Complete the sentences with a fitting word (fitting words): (6 points)

1.  The latest campaign …. a strong impression.
2.  …..

5. Answer the following questions: (6 points)

1.  What are the differences between an investment bank and a commercial bank?              
2.  …..
3.  …..

6. Explain the following expressions: (14 points)

1. Fraud
2. Specifications
3. ….

III. Oral Exam: (30 points)

1. Discussion related to the writing.  (10 points)

2. Answer the questions related to one of the topics analysed in courses 2AJ361-363. (20 points)

Upozornění:

  1. Podmínkou připuštění k závěrečnému písemnému testu je absolvovat v průběhu semestru písemnou práci (10 bodů), která je povinnou součástí zkoušky.
  2. Podmínkou připuštění k ústní zkoušce je získání minimálně 60 % bodů ze závěrečného písemného testu.

Klasifikace zkoušky

výborně (1) 90 – 100 b.  
velmi dobře (2) 75 – 89 b.  
dobře (3) 60 – 74 b.  
nevyhověl s možností opakování (4+) 50 – 59 b. viz Studijní a zkušební řád VŠE
nevyhověl (4) 0 – 59 b. viz Studijní a zkušební řád VŠE