Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zkouška 2AJ316

Garant: Mgr. Halka Čapková PhD.

Maximum: 100 points
Minimum: 60 points

The examination covers all four language skills – Reading, Listening, Writing and Speakingin the BEC Vantage Examination exercises formats.

I.
To be fulfilled in class during the semester (week 10 or 11):
WRITING (30 minutes)

II.
Exam test:
LISTENING (30 minutes)
READING (50 minutes)

Maximum after 3 skills: 75 points
Minimum score required: 45 points

Students who have achieved 50-59% on the written part  ( i.e.35-41 points) can retake it in week 6 of the examination period. They will retake all parts of the examination (Listening, Reading ,Writing).

III.
Minimum of 45 points from the above 3 parts required.

SPEAKING (15 minutes)

Maximum: 25 points
Minimum required: 15 points

Klasifikace zkoušky

výborně (1) 90 – 100 b.
velmi dobře (2) 75 – 89 b.
dobře (3) 60 – 74 b.
nevyhověl s možností opakování (4+) 50 – 59 b. viz Studijní a zkušební řád VŠE
nevyhověl (4) 0 – 59 b. viz Studijní a zkušební řád VŠE