Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zkouška NEW 2AJ211-212 (od LS 2015/16)

Popis zkoušky:

 Počítačový test – Computer-Based Test (CBT)

 •  Test má 2 části: Listening (12 minut) a Final Test (50 minut).
 • Obsahuje látku  dle učebnice English for Business and Economics 1 a 2 (viz vzorová verze v eLearningu)
 •  Po ukončení testu budete okamžitě informováni o dosaženém výsledku. Tento výsledek následně musí potvrdit učitel, k němuž budete přihlášeni na ústní zkoušku. Ten každý test projde a případně zohlední správné odpovědi, které nebylo možné automaticky vyhodnotit. Výsledek testu bude definitivní teprve po této kontrole učitelem.
 •  Z testu lze získat 50 bodů (10 bodů Listening, 40 bodů Final Test). Pro postup k ústní zkoušce je nutno získat alespoň 30 bodů (= 60% z 50 bodů).
 •  V případě, že student získá mezi 25 a 29 body, bude hodnocen stupněm 4+. V takovém případě už student nejde na ústní zkoušku (není třeba se odhlašovat) a může se přihlásit na opravný termín.
 •  Získá-li student z testu méně než 25 bodů, bude hodnocen stupněm 4, nejde už na ústní zkoušku, nemůže ani konat opravnou zkoušku a musí si předmět 2AJ212 znovu zapsat.
 •  Na test si s sebou nemusíte nosit žádné pomůcky, ale je nutné, abyste znali své přístupové údaje do školní sítě a do ISIS (uživatelské jméno a heslo). Doporučujeme přinést si vlastní sluchátka pro poslechové cvičení (není nutné).
 •  Vzorovou verzi elektronického testu naleznete v ISIS v e-learningové opoře New 2AJ212 – Final Test – Sample Version (vzorová verze neobsahuje Listening).

 Ústní zkouška

 •  Bude probíhat po počítačovém testu v dalších dnech každého týdne.
 •  Ústní zkouška se skládá z  miniprezentace na dané téma (jedno téma dle 2AJ211, jedno dle 2AJ212)a interakce dvou studentů (rozhovor, diskuse dle zadaného scénáře).
 •  Z ústní zkoušky lze získat 30 bodů.

 Hodnocení

 •  Součástí bodového hodnocení jsou i body získané v průběhu semestru za tzv. Paper-Based Test (PBT). Ten se píše v termínu dle instrukcí od vyučujícího a skládá se z 5 krátkých písemných odpovědí na otázky a delšího souvislého psaného textu (140 slov)  na zadané téma (formát: report, popis grafu).

 Jednotlivé části zkoušky jsou hodnoceny takto:

PBT                                        20 bodů (píše se v období výuky, nikoli ve zkouškovém období)

Elektronický test (CBT)       50 bodů (ve zkouškovém období, je třeba se přihlásit na termín)

Ústní zkouška                        30 bodů (ve zkouškovém období, je třeba se přihlásit na termín                                      

Celkem                                 100 bodů

Klasifikace podle zkušebního řádu VŠE:

výborně (1)                                                   100 – 90 bodů

velmi dobře (2)                                              89 – 75 bodů

dobře (3)                                                        74 – 60 bodů

nevyhověl s možností opakování (4+)         59 – 50 bodů (nebo 29 – 25 bodů z CBT)

nevyhověl bez možnosti opakovat (4)          49 –   0 bodů (nebo méně než 25 bodů z CBT)

 Upozornění:
Podmínkou připuštění k ústní zkoušce je získání minimálně 60% z písemného testu.