Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Zkouška 2AJ111 – 112

Zkouška 2AJ112

Zkouška kopíruje oficiální cambridgeskou zkoušku BEC Preliminary.

Garant: Mgr. Barbora Kocianová

Učebnice: Business Benchmark Pre-Intermediate to Intermediate, Norman Whitby, Cambridge

 

Během semestru student splní následující:

Psaní (20 bodů):

1. krátká interní komunikace – např. vzkaz, zpráva, memorandum nebo e-mail – délka 30 – 40 slov.   (5 bodů)

2. obchodní korespondence – např. dopis, fax, e-mail (omluva a nabídnutí kompenzace, rezervace a změna rezervace, vyřízení žádosti, poskytnutí informací atd.) – délka 60 – 80 slov.   (10 bodů)

3. popis grafu – 5 – 10 vět (5 bodů)

Během zkouškového období:

I. Poslech – elektronický test (20 bodů):

Délka: 25 minut

1. doplňování – poslech testující schopnost zachytit specifické informace (slova, čísla, písmena, data) – tři krátké konverzace (12 bodů)

2. test s výběrem možností A, B, C – testuje porozumění – jeden delší text (8 bodů)

 

Všechny poslechy testují znalost obchodní angličtiny.

II. Elektronický test (35 bodů):

Délka: 40 minut

1. Čtení – Pravdivá informace/Nepravdivá informace/Informace není zmíněna – toto cvičení testuje schopnost rozpoznat detail v textu (7 bodů)

2. Čtení – výběr možností A, B, C – testuje porozumění (6 bodů)

3. Čtení – doplňování mezer, výběr ze tří možností – testuje gramatické znalosti a porozumění struktury textu (6 bodů)

4. Překlad – překlad obchodní frazeologie (8 bodů)

5. Tvorba slov – 8 vět (8 bodů)

III. Mluvení (25 bodů) – formát zkoušky BEC Preliminary (2 studenti x 1 examinátor – cca 15 minut)

1. Konverzace mezi examinátorem a každým z kandidátů.

2. Mini prezentace na obchodní téma – každý student sám. Minuta na přípravu, minuta prezentace.

3. Rozhovor ve dvojici.

K úspěšnému zakončení kurzu musí mít student 60% z elektronického testu (čtení, poslech, tvorba slov, překlad = 33 bodů), ale zároveň 60% celkově = 60 bodů.

Ukázka závěrečného testu je na ISIS v Moje studium – Portál studenta – e-osnovy předmětů – zvolit předmět 2AJ112 – šipka ve sloupci Vstup – Závěrečná zkouška pro předmět 2AJ112.

 

Klasifikace (v souladu se Zkušebním řádem VŠE)

výborně (1) 90 – 100 b.  
velmi dobře (2) 75 – 89 b.  
dobře (3) 60 – 74 b.  
nevyhověl s   možností opakování (4+) 50 – 59 b. viz Studijní a   zkušební řád VŠE
nevyhověl (4) 0 – 49 b. viz Studijní a   zkušební řád VŠE