Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Volitelné předměty

Celoškolsky volně volitelné předměty – po 3 kreditech

2AJ200 Angličtina pro ekonomická studia – Intenzivní příprava ke zkoušce 0/2

garant: PhDr. M. Kusinová

2AJ400 Anglická gramatika (English Grammar) 2/0
garant: PhDr P. Janáčková
2AJ410 Překladatelsko-tlumočnický seminář (Introduction to Translating and Interpreting) 0/2
garant: PhDr Z. Pošvicová
2AJ411 Odborný písemný projev 0/2
garant: PhDr. Z. Pošvicová
2AJ416 Anglická gramatika – praktická cvičení I 0/2
garant: PhDr. P.Janáčková (bak. i mgr.st.)
2AJ417 Anglická gramatika – praktická cvičení II 0/2
garant: PhDr.P.Janáčková (bak. i mgr.st.)
2AJ316 Intenzivní příprava ke zkoušce BEC Vantage
2AJ317 Intenzivní příprava ke zkoušce BEC Higher
2AJ318 Obchodní písemný styk 0/2
garant: Mgr. A.Češková (bak. a CVV)
2AJ319 Komunikace v obchodním styku 0/2
garant: Mgr. A.Češková
2AJ 121 Základní kurz čínštiny A 0/2
garant: Doc.PhDr. M.Bočánková,CSc. (akr. v r. 2007)
2AJ122 Základní kurz čínštiny B 0/2 pro bak. i mgr. stud.
2AJ123 Středně pokročilý kurz čínštiny A 0/2
2AJ124 Kurz čínštiny – konverzace 0/2