Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Profil katedry

Související stránky

S Cambridge English je svět zajímavější

Cambridge English na VŠE

 

 

Vedoucí katedry angličtiny:  Mgr. Alena Češková

Zástupci vedoucí katedry:

PhDr. Martina Kusinová

Mgr. Halka Čapková, Ph.D.

Katedra anglického jazyka vznikla v roce 1990 po rozdělení bývalé katedry neslovanských jazyků na katedry anglického, německého jazyka a katedru románských jazyků. Je největší jazykovou katedrou na Vysoké škole ekonomické v Praze a jednou z největších jazykových kateder v České republice. Na VŠE zabezpečuje zhruba 45 procent jazykové výuky. V současné době pracuje na naší katedře 30 českých učitelů anglického jazyka a 9 učitelů z Velké Británie, Irska a Spojených států amerických.

Kromě celoškolsky povinných kurzů nabízí katedra i řadu volitelných kurzů.
Výborní studenti si mohou zvolit vedlejší specializaci Komerční jazyky, v rámci které se studují tři jazyky. Vedlejší specializaci Anglo-americká studia (viz níže) doplňují předměty akreditované katedrou politologie. Cílem této specializace už není dosažení pouhé vysoké jazykové dovednosti, ale i získání nejrůznějších vědomostí souvisejících s příslušnou jazykovou oblastí.

Učitelé katedry se dlouhodobě specializují na výuku ekonomické, obchodní a dále specializované angličtiny a jsou autory celé řady učebních textů a odborných slovníkových publikací z této oblasti. Učebnice jsou využívány nejen v jazykových kurzech na VŠE, ale i na jiných školách po celé republice, odborné anglicko-české i česko-anglické slovníky byly již několikrát vydány renomovanými nakladatelstvími. Významná je též odborná překladatelská a tlumočnická činnost členů KAJ a aktivní účast na konferencích zaměřených na výuku odborného jazyka. Převážná část učitelů se zúčastnila odborných stáží na prestižních universitách ve Velké Británii a USA.