Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny zkoušek 2018

Související stránky

Na podzimní termíny 2018 je možno se přihlašovat od 1.9.2018.

V případě, že budou termíny hodně obsazené, budeme průběžně vypisovat další. Minimální počet kandidátů na zkoušku je 6.

Katedra anglického jazyka průběžně vytváří seznamy pro vyplácení motivačního příspěvku a ty následně postupuje děkanům jednotlivých fakult. Ti pak stipendium schvalují a vyplácejí (termín si určují sami). Certifikáty se vyzvedávají cca 6 týdnů od zkoušky u paní sekterářky KAJ Táborské.

Termíny zkoušek 2018

FCE so 20.1.18 CAE so 26.5.18
CAE so 20.1.18 FCE so 20.10.18
CPE so 3.3.2018 CPE so 24. 11. 18
BEC Vantage so 12.5.18 CAE pá 7.12.18
BEC Higher so 12.5.18 BEC Higher pá 14. 12.18
FCE so 26.5.18 BEC Vantage pá 14. 12.18

Zkoušky Cambridge English na VŠE mohou skládat jen studenti a zaměstnanci VŠE.

Výsledky zkoušek jsou zveřejňovány na internetu 14 dnů od data konání zkoušky. Certifikát je k vyzvednutí 6 týdnů od data konání zkoušky u paní sekretářky KAJ – 391NB. O motivační příspěvek nemusíte žádat, zařizuje ho katedra anglického jazyka a pak ho vyplácí jednotlivé fakulty.

Přihlašování na zkoušky:

Pro přihlášení na některý z výše uvedených termínů si prosím stáhněte přihlašovací formulář Application form 2018, vyplňte elektronicky nebo vytištěný hůlkovým písmem, podepište a odevzdejte na katedře anglického jazyka: Jana Táborská, 391NB, Žižkov nebo 266JM, dle úředních hodin. K přihlášce je nutno přiložit doklad o zaplacení (ústřižek složenky nebo kopie výpisu z účtu, příkaz k úhradě je nedostatečný). Bez tohoto dokladu nemůže být student na zkoušku zaregistrován.

Přihlašování na zkoušky končí vždy  14 dnů před termínem konání zkoušky, tj. koná-li se zkouška v sobotu 16. 4., musíte zaplatit a odevzdat přihlášku nejpozději  pátku 1. 4.

Organizace zkoušky:

U všech výše uvedených zkoušek bude písemná část skládána na počítači. Ústní část zkoušky se obvykle koná ve stejný den. Bližší informace dostanete e-mailem nejpozději týden před zkouškou. Před zkouškou vám doporučujeme shlédnout Tutorial, který vám ukáže, jak se zkouška na počítači vypracovává.

CAE

FCE

CPE

BEC Vantage

BEC Higher

BEC Preliminary

Způsob platby:
Složenkou typ A nebo Bankovním převodem
Banka: Česká spořitelna, a.s. Praha 4
Majitel účtu: VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3
Číslo účtu: 1828782/0800
Variabilní symbol: 202021
Do poznámky napište zkoušku a jméno.

Ceny zkoušek od 2015:

BEC Preliminary CZK 3,700 FCE CZK 4,700
BEC Vantage CZK 4,700 CAE CZK 4,900
BEC Higher CZK 5,000 CPE CZK 5,000