Katedra angličtiny – zkušební centrum

Svět je zajímavější s Cambridge English

Cambridge English na VŠE

V březnu 2010 získala Katedra anglického jazyka FMV VŠE statut autorizovaného zkušebního centra pro všechny typy mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek Cambridge English Examinations.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Cambridge English Česká republika.

Více informací o zkouškách Cambridge ESOL na VŠE poskytne Mgr. Halka Čapková, Ph.D.

Organizace zkoušek na VŠE:

Uvedená data konání zkoušky se vždy vztahují k písemné části zkoušky, ústní zkouška se může konat v jiném termínu. U všech výše uvedených zkoušek bude písemná část skládána na počítači na Žižkově.

Před zkouškou se podívejte na Tutorial, který Vás provede celou zkouškou.

Způsob platby:
Složenkou typ A nebo Bankovním převodem
Banka: Česká spořitelna, a.s. Praha 4
Majitel účtu: VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3
Číslo účtu: 1828782/0800
Variabilní symbol: 202021

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague