Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Komerční jazyky – anglická část

Související stránky

Garant: PhDr. Ing. Rudolf Chalupský

 

1. Profil anglické části vedlejší specializace

Státní závěrečná zkouška z angličtiny se skládá ze dvou částí:

1. písemné části – trvá 5 hodin

2. ústní části – koná se v jiný den než písemná část

Vedlejší specializace Komerční jazyky (anglická část) je určena studentům, kteří chtějí aktivně rozšířit své hlavní specializace o hlubší znalosti USA a Velké Británie. Studium poskytuje pokročilé znalosti z kulturních, historických, politických a hospodářských principů, zároveň studenti prohlubují své jazykové znalosti a získávají i dovednosti v psaní odborných textů v anglickém jazyce.

Absolventi rozumějí současnému vývoji a jsou schopni dostatečně do hloubky rozebrat situaci v daných zemích, jejich vzájemné vztahy včetně vztahů k EU a rovněž i specifické vztahy Velké Británie k zemím Commonwealthu. Studium této části specializace je vhodné pro působení v oblasti zahraniční politiky a obchodu, diplomacie, resp. ekonomické diplomacie, tedy všude tam, kde hraje důležitou roli komunikace v cizích jazycích. Odborné jazykové výuce související s probíranými tématy je věnována velká pozornost.

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v diplomacii, ve firmách se zahraniční účastí i v mezinárodních organizacích.

2. Výstupy z učení

Odborné znalosti
Absolvent umí:

* orientovat se ve vnitřních i mezinárodních problémech týkajících se daných zemí.
* vysvětlit kulturní a civilizační specifika obou zemí, tradice jejich zahraniční a vnitřní politiky, včetně vztahů k zemím bývalého Britského impéria a EU.
* interpretovat současné trendy ve vývoji společnosti daných zemí (multikulturalismus, etnická i náboženská specifika, atd.).

 Odborné dovednosti
Absolvent umí:

* číst a pochopit náročnou odbornou literaturu v anglickém jazyce;
* psát odborné texty v angličtině na vysoké úrovni gramatické a stylistické;
* prezentovat své názory a obhajovat je v mezinárodním prostředí (čeští i zahraniční studenti).

3. Rozložení kurzů v akademickém roce

2AJ501 Komerční angličtina – otevírá se každý semestr
2AJ509 Academic writing – otevírá se každý semestr
2AJ502 British Civilization – otevírá se pouze v zimním semestru
2AJ503 American Civilization – otevírá se pouze v letním semestru

 

TÉMATICKÉ OKRUHY: BRITSKÁ CIVILIZACE

 1. Anglo-Saxon period – development of poetry (Beowulf). Arrival of Christianity; the Vikings. Norman      Conquest.
 2. Medieval England – G. Chaucer. Development of universities. Magna Carta.
 3. Elizabethan England: Renaissance, Humanism & Reformation.
 4. Development of the English drama, W. Shakespeare.
 5. Mannerism and Baroque: Milton, metaphysical poets.
 6. 18th century – the Age of Reason. Whigs and Tories; beginnings of journalism and the rise of the periodical press;      clubs and coffee-houses. The origin of the novel. Painting and architecture in the 18th century.
 7. Transition of Romanticism. Two waves in Romantic poetry. Romantic painting in Britain (J. W. Turner).
 8. The Victorian Age: Industrial Revolution, social criticism & the humanitarian novel -literature reflects economic      problems of the age (Dickens, Thackeray). The Brontë sisters.
 9. Cosmopolitan influences and the impact of the British Empire (J. Conrad, H. James, R. Kipling). Decline of the country –      T. Hardy.
 10. Drama at the end of the 19th century: Wilde, Shaw.
 11. Modernism: (D. H. Lawrence, V. Woolf, J. Joyce). Arts between the wars.
 12. Impact of totalitarian regimes and the vision of the future (Orwell, Huxley).
 13. The novel and arts after WWII.
 14. The impact of the British Empire on the former British colonies.
 15. The approach of British society to slavery in the 18th and 19th centuries.
 16. The Victorian era of the British Empire.
 17. The British Raj in India.
 18. The British in Africa.
 19. The decline of the British Empire after WWI.
 20. India’s way to independence.
 21. The process of decolonisation after WWII.

 

Diplomová práce

V rámci vedlejší specializace 2KJ lze zpracovávat diplomovou práci také v jednom ze studovaných jazyků, a to bez nutnosti absolvování jazykového certifikátu na úrovni C1. Platí přitom obecné podmínky pro psaní práce v rámci vedlejší specializace.