Termíny

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Profil vedlejší specializace

Související stránky

Od zimního semestru 2013/14 se tato vedlejší specializace neotevírá. Stávající studenti dostudují podle plánu.
Otevírá se nová specializace 2KJ Komerční jazyky.

2AA ANGLO-AMERICKÁ STUDIA

Garant:

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.

PhDr. Ing. Rudolf Chalupský

Vlivem postupující globalizace narůstá vliv anglického jazyka v mezinárodním styku (ať již v záležitostech politického, hospodářského či kulturního charakteru), který jej staví do pozice nejdůležitější dorozumívací řeči na světě. Zahraniční společnosti požadují od svých zaměstnanců mezinárodně uznávaný standart. Jeho obsahem již není pouhá jazyková dovednost, ale i nejrůznější vědomosti související s příslušnou jazykovou oblastí, které vedlejší specializace“Anglo-americká studia” umožní získat.
Přednášky této specializace věnují pozornost politickým, hospodářským i kulturním dějinám příslušných zemí a stranou nezůstává ani současná situace a problémy.
Na fakultě mezinárodních vztahů existují hlavní specializace zaměřené na mezinárodní vztahy. Vedlejší specializace Anglo-americká studia tyto hlavní směry svým interdisciplinárním pojetím značně obohatí: kurzy budou vedeny výhradně v anglickém jazyce a mezikatedrová spolupráce povede k pestrosti přístupů i k různorodým hlediskům.

Upozornění: Specializaci AAS nelze vystudovat za 1 semestr, studuje se v průběhu minimálně 2 semestrů, protože ne všechny předměty se vypisují každý semestr.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Vedlejší specializace je určena pro všechny studenty navazujícího magisterského studia, kteří mají výborné znalosti anglického jazyka.

Kapacita na semestr:

Max. 30 posluchačů