Termíny

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Předměty

Související stránky

Povinné předměty – 30 kreditů

Ident Název předmětu Přímá výuka ECTS kreditů
2PL511 Ústavní a politický systém Velké Británie a USA 4/0 6
2AJ503 Americká civilizace 4/0 6
2AJ502 Britská civilizace 4/0 6
 2AJ506  Současné ekonomické, politické a sociální problémy ve Velké Británii a USA  0/4  6
2AJ508 Odborný písemný projev 0/4 6

Rozložení kurzů v akademickém roce:

2AJ502 – British Civilization – pouze zimní semestr

2AJ503 – American Civilization – pouze letní semestr

2AJ506 – Current economic, political and social issues in GB and the USA – každý semestr

2AJ508 – Academic Writing – každý semestr

2PL511 – US and GB  political and legal system – pouze letní semestr

Stručná charakteristika jednotlivých kurzů:

2PL511 Ústavní a politický systém Velké Británie a USA

(prof. PhDr Vladimíra Dvořáková, CSc., doc. JUDr Jana Reschová, CSc.)

Předmět je zaměřen na analýzu historických a současných zdrojů moderního ústavního a politického systému ve Spojeném království a USA. Ve Velké Británii se zaměřuje především na specifika britského modelu parlamentarismu, bipartismu, na vývoj ústavní a politické devoluce, proměny volebního systému a na common law. V USA zahrnuje nástin vývoje politického systému od koloniálních dob, vytváření amerických ústav (1777, 1787). Sleduje vztahy mezi výkonnou, zákonodárnou a soudní moci, princip brzd a protiváh, principy federalismu a problematiku občanské společnosti.

2AJ502 Britská civilizace (PhDr ing. Rudolf Chalupský)

Kurz seznamuje posluchače s hlavními událostmi britské historie, zabývá se kulturními, společenskými a politickými trendy v jejich vzájemné souvislosti. Současně se podává i přehled dějin Britského impéria, které významně ovlivnilo britské myšlení.

2AJ503 Americká civilizace (PhDr. Ing. Rudolf Chalupský, Michael Coleman)

Kurz seznamuje posluchače s hlavními událostmi americké historie, zabývá se kulturními, společenskými a politickými trendy v jejich vzájemné souvislosti.

 2AJ506 Současné ekonomické, politické a sociální problémy ve Velké Británii a USA (PhDr. Zdena Pošvicová)

Kurz se zabývá ekonomickou, politickou a sociální situací ve Velké Británii a Spojených státech, pojednává o britském postoji k evropské integraci a rozebírá i multikulturní a multietnický přístup ve společnosti. Dále se kurz zaměřuje na postoje studovaných zemí k ochraně životního prostředí.

2AJ508  Odborný písemný projev (PhDr. Zdena Pošvicová, Michael Coleman, M.A.)

Kurs podává přehled o technikách písemného projevu v angličtině, vede ke správnému užívání gramatiky, slovní zásoby, stylistiky a formálních stránek písemného projevu, připravuje studenty na psaní, popř. překlad odborných textů. Dále se kurs zaměřuje na techniky komunikace, prezentaci materiálů, nácvik diskuse, vyjadřování vlastních názorů; z hlediska jazykového také na odstraňování nesprávných jazykových a komunikačních návyků.

kontakt: PhDr. Ing. Rudolf Chalupský