Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
2AJ200 – Intenzivní příprava ke zkoušce 2AJ212

Související stránky

Od ZS 2016/17 nabízí KAJ nový kurz pro studenty, kteří chtějí zlepšit své šance na úspěšné složení zkoušky v předmětu 2AJ212.

Jedná se o jednosemestrální kurz s identem 2AJ200, který je koncipován jako intenzivní příprava na písemnou i ústní část zkoušky.

 Kurz je zaměřen na opakování a procvičování vybraných témat probíraných v rámci kurzů 2AJ211 a 212, přičemž důraz je kladen na upevňování odborné slovní zásoby, nácvik typických vazeb a výrazů z oblasti obchodní angličtiny a správné použití gramatických struktur. Zároveň budou nacvičovány dovednosti a testové strategie potřebné ke zvládnutí jednotlivých částí zkoušky, studenti získají důležité rady a tipy a bude jim poskytnuta užitečná zpětná vazba.

Garantem kurzu je PhDr. Martina Kusinová