Termíny zkoušek 2017

!POZOR ZMĚNA VARIABILNÍHO SYMBOLU. OPĚT SE POUŽÍVÁ PŮVODNÍ 202021

.
Na zkoušky v roce 2017 je možné se přihlašovat od 1. 12. 2016 na podzimní termíny pak od 1.9.2017.

Kapacita termínů je vždy 25 (50 u zkoušky Advanced) studentů. V případě, že budou termíny hodně obsazené, budeme průběžně vypisovat další. Minimální počet kandidátů na zkoušku je 6.

Motivační příspěvek bude vyplácen i v roce 2016. Katedra anglického jazyka po zveřejnění výsledků zkoušky předá seznamy studentů děkanům jednotlivých fakult a ti pak stipendium vyplácejí (termín si určují sami). Certifikáty se vyzvedávají cca 6 týdnů od zkoušky u paní sekterářky KAJ Táborské.

Nově vypsaný termín CPE na 4. 3. 2017

Termíny zkoušek 2017

Examination Date Examination Date
       
FCE so 14.1.17 CPE pá 26.5.17
CAE so 21.1.17 CAE so 27.5.17
BEC Vantage and Preliminary pá 17.2.17 FCE so 14.10.17
CPE so 4.3.2017 CAE so 21.10.17
BEC Higher pá 17.3.17 Zrušeno CAE pá 1.12.17 *
BEC Higher and Vantage so 13.5.17 BEC Higher pá 15. 12.17
FCE so 20.5.17 BEC Vantage pá 15. 12.17

* termín se bude konat pouze v případě naplnění předchozího termínu, pokud máte zájem právě o tento termín, napište na: capkova@vse.cz

Zkoušky Cambridge English na VŠE mohou skládat jen studenti a zaměstnanci VŠE.

Výsledky zkoušek jsou zveřejňovány na internetu 14 dnů od data konání zkoušky. Certifikát je k vyzvednutí 6 týdnů od data konání zkoušky u paní sekretářky KAJ – 391NB. O motivační příspěvek nemusíte žádat, zařizuje ho katedra anglického jazyka a pak ho vyplácí jednotlivé fakulty.

Přihlašování na zkoušky:

Pro přihlášení na některý z výše uvedených termínů si prosím stáhněte přihlašovací formulář Application form 2017, vyplňte elektronicky nebo vytištěný hůlkovým písmem, podepište a odevzdejte na katedře anglického jazyka: Jana Táborská, 391NB, Žižkov nebo 266JM, dle úředních hodin. K přihlášce je nutno přiložit doklad o zaplacení (ústřižek složenky nebo kopie výpisu z účtu, příkaz k úhradě je nedostatečný). Bez tohoto dokladu nemůže být student na zkoušku zaregistrován.

Přihlašování na zkoušky končí vždy  14 dnů před termínem konání zkoušky, tj. koná-li se zkouška v sobotu 16. 4., musíte zaplatit a odevzdat přihlášku nejpozději  pátku 1. 4.

Organizace zkoušky:

U všech výše uvedených zkoušek bude písemná část skládána na počítači v místnosti SB18 na Žižkově. Ústní část zkoušky se obvykle koná ve stejný den. Bližší informace dostanete e-mailem nejpozději týden před zkouškou. Před zkouškou vám doporučujeme shlédnout Tutorial, který vám ukáže, jak se zkouška na počítači vypracovává.

CAE

FCE

CPE

BEC Vantage

BEC Higher

BEC Preliminary

Způsob platby:
Složenkou typ A nebo Bankovním převodem
Banka: Česká spořitelna, a.s. Praha 4
Majitel účtu: VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3
Číslo účtu: 1828782/0800
Variabilní symbol: 202021
Do poznámky napište zkoušku a jméno.

Ceny zkoušek od 2015:

BEC Preliminary CZK 3,700 FCE CZK 4,700
BEC Vantage CZK 4,700 CAE CZK 4,900
BEC Higher CZK 5,000 CPE CZK 5,000

Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague