Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
BEC Higher

Zkouška BEC (Business English Certificate) Higher pro kandidáty s pokročilou úrovní anglického jazyka, kteří již získali nebo získávají obchodní a administrativní zkušenosti. Posluchači na této úrovni by měli zvládnout složitější větné konstrukce a předvést znalosti slovní zásoby velkého rozsahu (úroveň C1 Společného evropského referenčního rámce  Rady Evropy).

Obsah zkoušky: 1. čtení (1 hodina), 2. psaní (1 hodina a 10 minut), 3. poslech (přibližně 40 minut), 4. mluvení (přibližně 14 minut ve dvojici kandidátů)

Informace pro kandidáty včetně modelových otázek (v angličtině)