Termíny

13.2.2017 - 12.5.2017 - Výuka v letním semestru 2016/2017

26.4.2017 - Rektorský den

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Přihlašování na zkoušky Cambridge English

Související stránky

Pro přihlášení na některý z termínů  si prosím stáhněte přihlašovací Application form 2017, vyplňte elektronicky nebo vytištěný hůlkovým písmem, podepište a odevzdejte na katedře anglického jazyka: Jana Táborská, 391NB, Žižkov nebo 266JM, dle úředních hodin. K přihlášce je nutno přiložit doklad o zaplacení (ústřižek složenky nebo kopie výpisu z účtu, příkaz k úhradě je nedostatečný). Bez tohoto dokladu nemůže být student na zkoušku zaregistrován.

Přihlašování na zkoušky končí vždy  14 dnů před termínem konání zkoušky, tj. koná-li se zkouška v sobotu 16. 4., musíte zaplatit a odevzdat přihlášku nejpozději 1. 4.

Výsledky zkoušky se dozvíte 14 dní od termínu zkoušky na internetu. Certifikát je vyzvednutí cca 6 týdnů od termínu zkoušky u paní sekretářky KAJ – Jana Táborská, 391NB, Žižkov  dle úředních hodin. Motivační příspěvek dostanete automaticky (zařizuje KAJ).