Termíny

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Profil vedlejší specializace

Související stránky

Od zimního semestru 2013/14 se tato vedlejší specializace neotevírá. Stávající studenti dostudují podle plánu.
Otevírá se nová specializace 2KJ Komerční jazyky.

Je to specializace, jejímž předmětem jsou dva světové jazyky (6 + 6 kreditů), a je volitelná pro studenty, kteří složili bakalářskou zkoušku ze zvolených dvou jazyků. Posluchači vedlejší specializace KoJ jsou dále povinni získat 18 kreditů za absolvování příslušného počtu kurzů třetího jazyka (které student neabsolvoval v rámci svého předchozího bakalářského studia), a dosáhnout v něm velmi dobrého stupně znalosti obecného a odborného jazyka. Celkový počet získaných kreditů je 30.

Cílem programu této vedlejší specializace je zvládnutí obou jazyků, rozšíření slovní zásoby v oblasti mezinárodního obchodu, mezinárodních vztahů, evropské integrace, globalizace, veřejných financí, obchodních firem, sociální politiky, životního prostředí, aktivizace této slovní zásoby na vysoké úrovni aktivních řečových dovedností a také zdokonalení písemného projevu,

Absolvování specializace je určeno pro jazykově nadané studenty a je náročné na průběžné studium. Absolventi se uplatní jako ekonomové v podnikové a řídící sféře u českých i zahraničních subjektů, jako pracovníci mezinárodních organizací, ministerstev, při obchodních jednáních se zahraničními partnery, případně i jako výzkumní pracovníci.

2AJ501 Komerční angličtina – tematickou náplní kurzu jsou současné ekonomické a politické vztahy ve světě. Analýza studií a článků, čerpaných z významných světových periodik, jako jsou The Economist, The Financial Times, Newsweek, The Guardian, Time aj. umožní studentům hlubší pochopení současného mezinárodního ekonomického a politického dění. V jazykové rovině se kurz soustředí na jazykové a formální prostředky, které jsou nezbytné pro přesné a kultivované vyjadřování názorů a myšlenek a pro zaujímání postojů v diskusi. Studenti si rovněž osvojí prezentační dovednosti a schopnost vyjadřovat své názory a myšlenky písemnou formou. Kurs je zaměřen na terminologii studovaných oblastí a přesné písemné i ústní vyjadřování při řešení otázek souvisejících s těmito oblastmi na vysoké úrovni jazykových znalostí.

kontakt: PhDr. Zdena Pošvicová

Podmínky vstupu do této specializace:

Pro studenty, kteří jsou zařazeni do plánu E:
Pro 1. a 2. jazyk zkouška s prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“ z předmětů 2AJ 302, 2AJ 322, 2AJ 332, 2AJ 342, 2AJ363, 2AJ373, 2AJ383, 2AJ393 (studenti Fakulty mezinárodních vztahů), případně závěrečná zkouška s prospěchem „výborně“ z předmětů jiných fakult.

Studium je ukončeno státní zkouškou z prvního a druhého jazyka.

Délka studia: čtyřsemestrální – v semestru má každý jazyk přiděleny čtyři hodiny týdně výuky komerčního jazyka.
Délka studia angličtiny: jednosemestrální