Termíny

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Předměty

Související stránky

V rámci vedlejší specializace KoJ je pro studenty povinný kurz 2AJ 501 (6 kreditů).

 2AJ501 Komerční angličtina – tematickou náplní kurzu jsou současné ekonomické a politické vztahy ve světě. Analýza studií a článků, čerpaných z významných světových periodik, jako jsou The Economist, The Financial Times, Newsweek, The Guardian, Time aj. umožní studentům hlubší pochopení současného mezinárodního ekonomického a politického dění. V jazykové rovině se kurz soustředí na jazykové a formální prostředky, které jsou nezbytné pro přesné a kultivované vyjadřování názorů a myšlenek a pro zaujímání postojů v diskusi. Studenti si rovněž osvojí prezentační dovednosti a schopnost vyjadřovat své názory a myšlenky písemnou formou. Kurs je zaměřen na terminologii studovaných oblastí a přesné písemné i ústní vyjadřování při řešení otázek souvisejících s těmito oblastmi na vysoké úrovni jazykových znalostí.

Nabídka pro 3. jazyk: (18 kreditů)
2AJ106 Angličtina pro středně pokročilé II 0/2 3 kredity
2AJ201 Angličtina pro ekonomy I 0/2 3 kredity
2AJ202 Angličtina pro ekonomy II 0/2 3 kredity
2AJ203 Angličtina pro ekonomy III 0/2 3 kredity
2AJ204 Angličtina pro ekonomy IV 0/2 3 kredity
2AJ400 Anglická gramatika 2/0 3 kredity